|
Bez kategorii

automatyzacja marketingu

Platformy służące do automatyzacji marketingu precyzyjnie kształtują profil użytkownika na podstawie zebranych o nim informacji. Powiadamiają również o rezultatach kampanii marketingowej. Wciąż jednak niewiele jest firm, które w pełni wykorzystują potencjał platformy z sukcesem dla własnej działalności. 

Odnosząc się do danych zebranych przez SiriusDecisions, aż 85% przedsiębiorstw, które zakupiło i wdrożyło takie oprogramowania, nie potrafiło optymalnie wykorzystać możliwości takiej platformy. Dlaczego? Zawiodła przede wszystkim zła organizacja działań, ponieważ by skutecznie korzystać z takiego narzędzia, potrzebny jest plan. Powinien obejmować poniższe kroki:    

1. Zdefiniuj strategię swojego biznesu

Jakie są cele twojego biznesu i jak można je osiągnąć? Czy chcesz przyspieszyć spiralę sprzedaży? Zwiększyć zyski o 15-20 procent? Mając takie cele przed oczami, łatwiej opracujesz taktyczną strategię i określisz czas, w jakim ten postęp nastąpi.

2. Stopniowo realizuj swój plan

Zamiast robić wszystko na raz, postaraj się stopniowo wdrażać rozwiązania, rozwijając przy tym potrzebne techniczne umiejętności i doświadczenie na danym polu strategii.

3. Komunikuj się z zarządem

Przedstaw zarządowi swoją koncepcję i realizują ją małymi kroczkami. Za każdym razem, gdy osiągniesz cel, zaufanie zarządu będzie wzrastać, aż będziesz mógł liczyć na jego pełne wsparcie.

4. Wylicz swoje mocne i słabe strony, a także umiejętności

Powodzenie automatyzacji marketingu zależy od tego, jak skutecznie weźmie się pod uwagę biznes, technologię, marketing i generowanie potrzeb. Potrzeba wiele trudu i zdobycia umiejętności, by w pełni opanować i kontrolować działania platformy. 

5. Zdefiniuj listę

Weź pod uwagę szybkość, z jaką strategia zmienia się w zysk, a także koszty związane z nowymi kanałami, jakimi pozyskuje się odbiorców, czy rozwiązania, pozwalające określić jakość kursów wymiany.

6. Zarządzaj i analizuj zebrane informacje o klientach

Niezależnie od tego, jaki projekt z zakresu automatyzacji marketingu jest realizowany, najważniejsze są zawsze informacje o konsumentach. Dzięki nim można zdefiniować grupę docelową i przesłać jej treść, która skłania do akcji.

7. Dbaj o oryginalność treści i wprowadzaj udoskonalenia

Strategia powinna określać cele firmy, grupę docelową, odkrywać ich kluczowe problemy i zobrazować ich potrzeby w zakresie informacji związanych z ofertą.

8. Stwórz spójną sieć

Różna długość cykli sprzedażowych typu B2B i duży koszt związany z generowaniem ścieżek wymaga spojrzenia na cały projekt w sposób całościowy, by każdy proces cechowała wysoka jakość i skuteczność.